Người bảo vệ tương lai là chủ đề của trại hè thủ lĩnh trẻ toàn cầu 2020, với định hướng và mong muốn, mỗi bạn nhỏ tham gia sẽ trở thành những người làm chủ tương lai của chính mình, nắm bắt vận mệnh trong tay, luôn biết tiến về phía trước với sự tích cực từ trong suy nghĩ và hành động một cách có trách nhiệm