0962165234

TOUR KHÁM PHÁ HÒN BẢY CẠNH CÔN ĐẢO

Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo có lượng rùa biển lên đẻ trứng nhiều nhất trong các hòn đảo nhỏ ở Côn Đảo, cũng là hòn đảo được bảo tồn nghiêm ngặt về đa dạng sinh thái...


  Trong ngày
  Hàng ngày
690,000 

Chi tiết